Produkty ekologiczne mają swoje podstawy prawne, chociaż wiele osób daje się nabierać na określenia: ekologiczne, „ prosto od chłopa, nie sypane , zdrowa żywność ” itp. które często nie odzwierciedlają prawdy o produkcie a jedynie są wprowadzającym klienta w błąd marketingowym chwytem. Oczywiście są uczciwi tradycyjni rolnicy, którzy nie chcą mieć do czynienia z biurokracją (obecną przy eko-certyfikacji) i produkują naturalnie warzywa i owoce, ale wtedy musimy rzeczywiście ich dobrze znać, aby zaufać jakości. Jako osoba obecna rokrocznie przy certyfikacji gospodarstwa ekologicznego przekażę poniżej kilka „ konkretów”.

Istnieją podstawy prawne ekologicznej produkcji żywności:

W Polsce: ustawa o rolnictwie ekologicznym z 16.03.2001roku ( Dz.U.38, poz. 452) w UE: Rozporządzenie nr 2092/91 w sprawie rolnictwa ekologicznego oraz znakowania jego produktów i środków spożywczych z 24.06.1992 roku, z późniejszymi zmianami. Rozporządzenie UE uprawomocniło 3 synonimy:

Rolnictwo ekologiczne = organiczne = biologiczne

certyfikat1
certyfikat2

Powyżej przykład certyfikatu Zgodnie z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych na wszystkich etapach produkcji, przygotowania i dystrybucji. Certyfikaty wystawiają jednostki kontrolne powołane przez Ministerstwo Rolnictwa. W naszej ofercie przewiduję tylko i wyłącznie takie produkty aby nie wprowadzać zamieszania i uwiarygodnić produkt. Certyfikat jest wystandaryzowany i obowiązujący w całej UE . Po to, by bezbłędnie rozpoznać produkty rolnictwa ekologicznego wśród masy innych towarów, niezbędny jest odpowiedni sposób identyfikacji. Poświadczeniu zgodności produkcji z kryteriami ( wymogami ustawy o rolnictwie ekologicznym ) służy program certyfikacji. Aby nazwać swoje produkty powyższymi określeniami trzeba przejść przez ten program certyfikacji, na który składają się:

Kryteria produkcji - kontrola producentów - certyfikacja produktów

Kontrola w rolnictwie ekologicznym nie koncentruje się na analizie produktu finalnego, lecz dotyczy całego sposobu produkcji : przyjmuje się bowiem , że jeżeli stan środowiska nie budzi zastrzeżeń, to jakość wewnętrzna produktów rolniczych jest pochodną sposobu wytwarzania.

zielony liść

Szukajmy więc „ zielonego liścia” na produktach żywnościowych , a wtedy mamy pewność, że przeszły przez certyfikacyjne sito.

Maria Kalisz-Komorowska