„ Żadna dziedzina ludzkiej działalności - nawet medycyna - nie ma takiego wpływu na zdrowie człowieka, jak rolnictwo „ Pierre Delbet Co różni współczesną produkcję żywności od tradycyjnej, przed-industrialnej? Na obniżenie biologicznej wartości płodów rolnych wpływa przede wszystkim niebywała chemizacja w całej gospodarce żywnościowej. Liczne choroby cywilizacyjne nękające zamożniejsze społeczeństwa, świadczą że współczesna żywność owszem syci, ale nie witalizuje, umożliwia przemianę materii, ale nie zapewnia trwałego zdrowia.

Czy dzisiaj możliwe jest wytwarzanie żywności w harmonii z przyrodą?

Takie właśnie zadanie:

Produkować – nie niszcząc gleby, żywić – nie szkodząc konsumentom

Stawia sobie współczesne rolnictwo ekologiczne, którego zasady uzyskały status prawny, a których przestrzeganie – w trakcie – produkcji – jest kontrolowane przez niezależną jednostkę certyfikującą.

Żywność – sto lat temu

Produkty naturalne o zrównoważonym składzie i swoistych właściwościach biologicznych, powstające w niewymuszonych cyklach przemian przyrodniczych, źródło zdrowia.

Żywność – dzisiaj

Środki pokarmowe, wytworzone dzięki ingerencji technologicznej począwszy od początku i skończywszy na talerzu, które-wbrew przeznaczeniu – mogą narażać na szwank nasze zdrowie.

Człowiek nie może być zdrowy, gdy natura choruje.

Trudno wybierać i kontrolować powietrze czy wodę. Czasem musimy żyć w określonych warunkach i nie mamy na to dużego wpływu.

Ale wybór żywności jest łatwiejszy ze względu na jej dużą dostępność i różnorodność na rynku.

Czy wiesz co jesz? Czy wiesz, ze jakość żywności ma swój początek w glebie a nie w laboratoriach biotechnologów?

Nie wygląd, kształt, kolor ale wewnętrzna jakość czyli zdolność utrzymywania a nawet przywracania zdrowia jest najważniejsza. Ta biologiczna siła życia czerpana z przyrody – natury zostaje przekazana konsumentowi. Do spożywania takiej żywności chciałabym Was zachęcić.

Niech na Waszych stołach znajdą się naturalne produkty mające w sobie życie.

 

Maria Kalisz-Komorowska