Regulamin korzystania z zakupów w firmie Smakuj Naturę

Warunki ogólne

§ 1. Szczegółowe zasady korzystania ze sklepu internetowego www.smakujnature.com (zwanego dalej sklepem internetowym) odbywają się według niniejszego regulaminu. Złożone przez Klienta zamówienie (zwanego dalej Klientem lub Zamawiającym) jest równoznaczne z jego akceptacją i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.

§ 2. Właścicielem sklepu internetowego jest: SMAKUJ NATURĘ Maria Kalisz-Komorowska Wysoka 192 34-240 Jordanów NIP -  926 120 40 83 . Działalność gospodarcza zarejestrowana na podstawie wpisu do CEIDG-1 Kontakt ze sklepem odbywa się poprzez:

   - adres poczty elektronicznej kontakt@smakujnature.com

   - telefonicznie pod numerem 509 377 867 lub 503 128 258

§ 3. Ceny produktów dostępnych w sklepie są cenami brutto i są przedstawione w złotych polskich.

§ 4. Do korzystania z usług sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz konto poczty elektronicznej.

§ 5. Zabronione są wszelkie czynności, które destabilizowałyby pracę Sklepu, utrudniałyby dostęp do Sklepu lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Właściciela sklepu lub innych Kupujących lub zagrażających ich prawom lub interesom.